|   mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie
 

Aktualności

Komunikat!

27.01.2022

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
 

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 poz.186), oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 493 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany w organizacji pracy szkoły:

 

1. Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. w Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Miechowie wprowadza się nauczanie za pomocą technik zdalnych. Szczegóły dotyczące sposobu organizacji tych zajęć przekażą poprzez dziennik elektroniczny nauczyciele prowadzący poszczególne przedmioty.

2. Jednocześnie zgodnie z regulacją znajdującą się w § 3 ust. 4 nowego rozporządzenia, umożliwia się za zgodą rodziców uczniów realizację zajęć z instrumentu w formie stacjonarnych konsultacji. Szczegółowy plan organizacji tych zajęć opracowują nauczyciele przedmiotu głównego.

3. Dopuszcza się także organizację indywidualnych konsultacji z przedmiotu kształcenie słuchu w klasach VI/6 i IV/4. Nauczyciel prowadzący te zajęcia w najbliższym terminie ustali i przekaże uczniom sposób ich realizacji.

 
 

Anna Macheta
Dyrektor Szkoły

 

Komunikat!

17.12.2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
 
W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U 2021 poz. 2301),
od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Miechowie wprowadza się nauczanie za pomocą technik zdalnych.
Jednocześnie zgodnie z regulacją znajdującą się w § 3 ust. 4 rozporządzenia, umożliwia się realizację zajęć z instrumentu w formie stacjonarnych konsultacji.
 
 
W sprawie szczegółów dotyczących organizacji konsultacji z instrumentu proszę kontaktować się z właściwymi nauczycielami.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji zajęć zbiorowych otrzymają państwo poprzez dziennik elektroniczny od nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 
 
W przypadku konsultacji ucznia z nauczycielem prosimy Rodziców i Opiekunów jedynie o odprowadzenie dziecka do drzwi wejściowych.
 
Bardzo proszę wszystkich Rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Pozostając w nadziei na szybki powrót wszystkich uczniów do szkół, życzę dużo zdrowia.
 

Anna Macheta
Dyrektor Szkoły

 


 

Informacja!

14.12.2021

Szanowni Państwo
 

Od 20.12 Szkoła Muzyczna pracuje w trybie konsultacji zgodnie
z kalendarzem pracy szkół.
Dlatego też jest możliwość udziału Państwa dzieci w zajęciach Legato.
Proszę to indywidualnie ustalać z nauczycielami.
Płacicie Państwo tylko za lekcje, w których dzieci biorą udział.
Minimalna liczba dzieci w grupie rytmiki to 3 osoby.
Wszelkie nadpłaty będziemy rozliczać.


Proszę o kontakt w takich sytuacjach via email: legato.miechow@gmail.com